Kategórie:

Čidlo ADS-RN1

◦ čidlo detekcie radónu
◦ napájanie 12 a 24 V
◦ analógový výstup
◦ 2x nezávislý relé výstup

 

Čidlo slúži pre monitorovanie koncentrácie radónu v interiéroch budov a následné riadenie ventilácie v závislosti na aktuálne zistenej koncentrácii radónu vo vnútorných priestoroch.

Typ čidla

,

Jednoveličinové čidlá

Rozsah merania

Napájanie

,

Drôtový výstup

,

Umiestnenie - súkromné priestory

,

Rozmery