Prevodník signálu PRO CNV-AIO

  • prevodník analógového signálu
  • analógový vstup 0-10 V
  • napájanie 230 V
  • nastaviteľný výstupný signál

Prevodník analógového signálu 0-10 V PRO CNV-AIO je určený pre prevod signálu u čidiel kvality vzduchu.

Význam LED kontroliek  

zapnuté / vypnuté

  1. oblasť úrovne V-IN 4V
  2. oblasť úrovne V-IN 7,5

DOKUMENTY

Katalógový list