Prijímač signálu NL-MRF-RX-CO2+T

◦ prijímač k batériovým čidlám CO2 + T
◦ komunikácia RS485/Modbus
◦ napojenie až na 10 čidiel
◦ 2x analógový výstup, 2x relé

Prehľad vlastností

NL = New Line
MRF = Modular Radio Frequency
RX = značenie pre Reciever (prijímač)
CO2 + T = meraná veličina u čidla kompatibilného s prijímačom

  • bezdrôtový prijímač signálu z čidla kvality vzduchu
  • kompatibilný s kombinovanými batériovými čidlami koncentrácie oxidu uhličitého a teploty
  • možnosť napojenia až na 10 čidiel
  • 2x analógový výstup
  • 2x výstupné relé
  • otočné prepínače k nastaveniu úrovne kvality vzduchu, pri ktorej
   relé zopne
  • kom. rozhranie RS485 s protokolom MODBUS pre vyčítanie dát

Bezdrôtový prijímač NL-MRF-RX-CO2+T presne pasuje k batériovým čidlám koncentrácie CO2 a teploty, kde môžete na jeden prijímač napojiť až 10 čidiel. Uľahčuje prácu v priestoroch, kde nie je možné ťahať stenami káble (novostavba, rekonštruovaná stavba, pamiatka, …).


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo je CO2?

Oxid uhličitý alebo CO2 je bezfarebný plyn bez zápachu. Vytvára sa pri metabolickej činnosti živých organizmov a pri procese spaľovania. Procesom dýchania dochádza ku zmene vdýchnutého kyslíka vo vzduchu na oxid uhličitý. V nízkej koncentrácii nie je tak zdraviu škodlivý.

Definícia ppm

Prvé písmená názvu pochádzajúceho z angličtiny “Parts Per Million” – (“ppm”). V podstate 1 ppm = 1 milióntina z celku. Názorným príkladom je obrázok nižšie:

Keby tam bolo 999 999 červených tulipánov a jeden bol biely, tak práve ten = 1 ppm.


Škála – najzaujímavejšie hodnoty

 


Odkazy na súvisiace články

3 dôvody, prečo používať čidlá kvality vzduchu

5 nepríjemných prejavov vydýchaného vzduchu

Kam (ne)umiestniť čidlo kvality vnútorného vzduchu

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024