Regulátory

Regulátor je zariadenie, ktoré slúži k ovplyvňovaniu regulovanej sústavy tak, aby došlo k dosiahnutiu a udržaniu požadovaného stavu.

Ako riadiacu veličinu možno použiť celú škálu fyzikálnych veličín (teplota, relatívna vlhkosť, koncentrácia CO2, …). Regulátory sú prevažne zapojené v zápornej spätnej väzbe. Vstupnou veličinou nebýva priamo absolútna hodnota sledovanej veličiny, ale len odchýlka od požadovanej hodnoty. Regulátor potom ovplyvňuje celý systém tak, aby došlo k odstráneniu odchýlky, prípadne sa pohybovala v predpísaných medziach.

Regulátory sa najčastejšie používajú v automatizovaných systémoch, kde v reálnom čase vyhodnocujú a upravujú regulovanú sústavu k spokojnosti užívateľa. Regulácia systému môže pracovať v čase spojito alebo diskrétne. Všetko záleží na regulovanej veličine a účelu regulácie. Regulátory pomáhajú zefektívniť prevádzku všetkých zariadení a znížiť tak ich náklady na prevádzku.

.

Prezrite si regulátory v našej ponuke.

Kliknite tu