Výpočet ventilačného pomeru

Pre výpočet odhadu ventilačného pomeru (koľkokrát dôjde k výmene celkového množstva vzduchu v danom priestore za jednu hodinu) je potrebné prípadne spresniť koncentráciu CO2 vo vonkajšom vzduchu, ako východisková hodnota je nastavených 420 ppm. V niektorých lokalitách môžu byť aj vyššie vonkajšie koncentrácie CO2.

Na tomto odkaze sú k dispozícii najnovšie výsledky dlhodobého monitorovania koncentrácie CO2 vo vonkajšom vzduchu na observatóriu Mauna Loa na ostrove Hawai uprostred Tichého oceánu. Tu sa vykonáva historicky najdlhšie sledovanie koncentrácie CO2. Potom je potrebné zadať objem monitorovaného priestoru, zadať počet zdržiavajúcich sa osôb, vybrať typ aktivity a zadať vnútornú koncentráciu CO2 a stlačiť tlačidlo Vypočítať.

Ventilačný pomer ?

x /h

Prívod vzduchu na osobu ?

m3/h/o

Odhad intenzity vetrania je založený na predpoklade dosiahnutia ustáleného stavu, keď koncentrácia CO2 v posudzovanom priestore dosiahne ustálený stav.
A predpokladá sa konštantná a známa úroveň CO2 vo vonkajšom vzduchu. Výpočet je založený na priemernej produkcii CO2 na osobu pri vybranej činnosti.


Máte otázku?

  Som firma

  Kontaktujte nás

   Registrujte sa k newsletteru tu
   „Meriame, na čom záleží“

   Pardubická 177
   537 01 Chrudim
   Czech Republic

   obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

   © Protronix s.r.o. 2024