Čidlo NLII-CO2+TVOC-R

◦ kombinované čidlo CO2+TVOC
◦ výstup 0-10 V
◦ napájanie 12 a 24 V AC/DC
◦ 3x LED indikácia

Kombinované priestorové čidlo NLII-CO2 + TVOC-R slúži pre trvalé sledovanie kvality vzduchu v interiéri budov a pre následné riadenie výkonu ventilačných (HVAC) systémov podľa aktuálnej úrovne znečistenia vzduchu. Čidlo monitoruje koncentráciu oxidu uhličitého (CO2) a koncentráciu celkového množstva prchavých (plynných) organických látok vo vzduchu (tzv. TVOC=Total VOC). Je vhodné pre kancelárie, učebne, obchodné centrá, domácnosti, reštaurácie, fitcentrá, komerčné objekty, atď. Meranie TVOC je v súlade so štandardmi EPA a UBA. Výstup TVOC možno nakonfigurovať ako zlúčený výstup CO2 / TVOC.

DOKUMENTY

Priložené dokumenty k čidlu NLII-CO2+TVOC-R

Katalógový list

Návod