EPA – Environmental Protection Agency

EPA = prvé písmená z anglických slov Environmental Protection Agency. To je agentúra federálnej vlády USA, ktorej poslaním je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.