Čo je to kvalita vzduchu a ako s tým súvisia pojmy VOC a TVOC

Pojem “VOC” čiže prchavé organické látky vznikol z anglických slov Volatile Organic Compounds.
(Prchavý = prchavý, teda za izbovej teploty v plynnom stave)
O kvalitu vzduchu sa ľudia začali hlbšie zaujímať až v druhej polovici minulého storočia, kedy sa vo vnútornom prostredí začalo objavovať čoraz viac ľudí a trávili tu dlhšiu dobu. U tých sa potom začali prejavovať nepríjemné pocity ako je únava, ospalosť, bolesti hlavy až nevoľnosť alebo rôzne prejavy alergií – a to všetko z podstatnej časti vplyvom nízkej kvality vzduchu. (Viac v článku 6 negatívnych prejavov vydýchaného vzduchu)

Či už sa nám to páči alebo nie, kvalitu vnútorného prostredia najviac negatívne ovplyvňujeme práve my sami – vlastným procesom dýchania alebo aj zvýšenou metabolickou činnosťou spojenou s intenzívnou fyzickou aktivitou v danom priestore.

Ľudské telo teda vylučuje dychom, potom, transpiráciou z pokožky a podobne mimo známy oxid uhličitý i ďalšie látky ako je čpavok, acetón, etylén, metán a mnoho ďalších druhov prchavých organických látok, ktoré vznikajú v procese trávenia organickej potravy. To všetko v závislosti na veku, stravovacích zvyklostiach, zdravotnom stave, celkovej kondícii a samozrejme i aktuálnej fyzickej aktivite.

Môžu to byť však aj ďalšie nemenej podstatné zdroje znečistenia mimo vlastnej metabolickej činnosti človeka, v podstate by sme mohli povedať, že generujeme svojou činnosťou ďalšie rôzne odéry a zápachy, ktoré sú nepríjemné a často aj zdraviu škodlivé látky.

Medzi ďalšie významné zdroje VOC môžeme zahrnúť:

 • varenie, vyprážanie a iné technologické procesy
 • nátery, lepidlá
 • čistiace, dezinfekčné prostriedky
 • nábytok
 • podlahové materiály, koberce
 • tiež i vonné sviečky, parfémy a kozmetické prostriedky

V minulom storočí vedci odhadovali, že prchavých organických látok je približne 5 tisíc. Dnes s pribúdajúcimi plastami, chemickými prostriedkami, lepidlami, nátermi, atď. sa ich počet odhaduje na viac ako 10 tisíc rôznych druhov.
Prečo sa však posudzuje kvalita vzduchu hlavne podľa koncentrácie CO2?

Je to preto, že vo vydychovanom vzduchu vo vnútornom prostredí je koncentrácia CO2 zhruba 50x vyššia ako je vo vdychovanom vzduchu. To je dôvod, prečo je koncentrácia CO2 veľmi dobrým indikátorom vydýchaného vzduchu.

Pre riadenie vetrania sa vlastne využíva fakt, že ak stúpa koncentrácia CO2, tak stúpa aj koncentrácia prchavých organických látok. A keď sa teda začne vetrať na základe zvýšenej koncentrácie CO2, tak klesne koncentrácia ako CO2, tak i koncentrácia VOC a cítime sa lepšie.

Ďalším dôvodom je, že na rozdiel od veľkého množstva rôznych druhov VOC látok stačí s rozumnými nákladmi a s dostatočnou presnosťou sledovať koncentráciu len jednej látky – CO2, ktorá má veľmi dobrú vypovedaciu schopnosť o tom, ako je aktuálne vzduch v danom priestore vydýchaný a teda podáva nám jasnú informáciu o nutnosti vetrania. Pozri graf vpravo:
Pre aké priestory je teda vhodné čidlo VOC?

Existujú, samozrejme, priestory, kde by čidlo CO2 ukazovalo nízke hodnoty navzdory našim nepríjemným pocitom, keďže nemeria práve tie zápachy a odéry, ktoré sa tam vyskytujú a predstavujú prevažujúce znečistenie vzduchu v danom priestore.

Príkladom takýchto priestorov môžu byť:

 • závodné, profesionálne kuchyne
 • toalety
 • šatne
 • telocvične, fitcentrá

V takýchto priestoroch potom môže byť závislosť medzi CO2 a VOC napríklad ako na grafe vpravo:
Pojem „TVOC“

Toto označenie predstavuje tzv. Total Volatile Organic Compounds (TVOC), teda akýsi súhrn VOC látok v monitorovanom vzduchu. TVOC všeobecne zahŕňa široký rozsah rôzných organických látok, ktoré sú často chemicky veľmi podobné a obtiažne rozlišiteľné, čo malo za následok vznik viac rôznych TVOC štandardov.

Protronix VOC čidlá svojou citlivostnou charakteristikou odpovedajú dvom uznávaným medzinárodným štandardom a to štandardu EPA (Environmental Protection Agency) a UBA (UmweltBundesAmt).
Pojem „eCO2

Ďalej sa môžete v súvislosti s meraním VOC stretnúť s pojmom eCO2. Aby bolo možné v praxi použiť čidlá VOC podobne ako čidlá CO2, majú niektoré senzory VOC Protronix tzv. výstup eCO2 (z angl. estimated, prípradne equivalent), čo je odhad (estimated = odhadovaný) koncentrácia CO2 uskutočnená na základe aktuálne zistenej koncentrácie VOC. Tento odhad je založený na predpoklade, že VOC produkované ľuďmi je úmerné vydychovanému CO2 (viď Obr. 1). Výhodou je, že s výstupom eCO2 je potom možné pracovať podobne, ako so signálom zo štandardného čidla CO2, na ktoré je mnoho montážnikov zvyknutých a cena VOC čidla je nižšia ako cena CO2 čidla pracujúceho na optickom princípe.
Chcete vedieť viac o čidle VOC a TVOC?

Prejsť na čidlá

Zaujíma ma kombinovaná verziaKontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024