RADÓN
vo vnútornom prostredí

Čo si môžete predstaviť, keď sa povie radón a aké nebezpečenstvo prináša?

Radón je bezfarebný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká rozpadom uránu (urán = rádioaktívny prvok, používaný hlavne ako palivo do jadrových reaktorov). Radón nemá žiadnu chuť ani zápach a uvoľňuje sa zo zemského podložia.

Pretože je ťažší ako vzduch, má teda snahu sa zhromažďovať pri zemi. Avšak bežne preniká do vnútorných priestorov rôznymi netesnosťami v plášti budov.
ČR – jedna z oblastí s najvyšším výskytom radónu

Česká republika sa radí medzi krajiny, kde sa radón vyskytuje v naozaj vysokej miere – hodnoty patria k najvyšším na celom svete. Preto tu máme nastavené tiež prísne normy a pravidelné kontroly vnútorných priestorov budov.
Aké nebezpečenstvo radón predstavuje?

Normy a kontroly sú u nás prísne nastavené, pretože radón je braný ako veľmi vážny karcinogén – predstavuje teda veľmi rizikový faktor pre zdravie človeka. Jedná sa hlavne o dlhodobý pobyt v prostredí so zvýšeným výskytom radónu, krátkodobý pobyt je z hľadiska ožiarenia zanedbateľný.
Kadiaľ radón preniká dovnútra?

Radón sa nachádza v podloží alebo napríklad aj v spodnej vode. Do domu sa tak môže dostať skrz:

 

 • kohútiky, sprchu – pokiaľ máme studňu
 • pivnicu
 • rôzne priechody do budovy ako vodovodné potrubie alebo napríklad odpad
 • ďalej prípadnými ďalšími netesnosťami v plášti budovyV akých jednotkách a ako radón meriame?

Jednotkou je Becqurel (čítame bekverel) – Bq. Je pomenovaný po francúzskom fyzikovi Henrim Becquerelovi (1852 – 1908), ktorý objavil prirodzenú rádioaktivitu a bol za to vyznamenaný Nobelovou cenou.

Becquerel je jednotka používaná pre vyjadrenie rádioaktivity – vyjadruje jeden rádioaktívny rozpad za jednu sekundu. Na účely posúdenia radónovej záťaže vo vnútornom prostredí používame jednotky Bq/m3 (Becquerel na meter kubický).

1 Bq/m3 vyjadruje objemovú aktivitu, kedy dochádza za jednu sekundu v objeme 1 metra kubického práve k jednej rádioaktívnej premene.
Limity ČR pre vnútorné prostredie

Teraz, keď už vieme, v čom sa radón meria, sa môžeme pozrieť na limity pre vnútorné prostredie nastavené vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Zb.

1. vyhláška pre existujúce budovy

Tu by nemala byť priemerná hodnota tzv. objemovej aktivity radónu vyššia ako 400 Bq/m3. Ak je prekročená, odporúčajú sa vykonať rozumné protiradónové opatrenia.

2. vyhláška pre nové budovy

Tu je stanovený limit 200 Bq/m3. Pri stavbe sa preto majú uskutočniť zodpovedajúce preventívne opatrenia.

Zaujímavosť: Priemerná hodnota v bytoch ČR je cca 120 Bq/m3.
Mapa radónového rizika

Miesta s vysokým výskytom radónu sú dnes známe a môžete si ich nájsť na mapách radónového rizika Českej republiky. Tu nájdete oblasti s očakávaným nízkym, stredným a vysokým výskytom radónu.
Ako riešiť priestory s vyšším výskytom radónu?

Podstatné je (ako u ďalších znečisťovateľov vnútorného prostredia) dostatočné vetranie. A to riadená ventilácia na základe aktuálne zistených hodnôt z čidla radónu, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie a na druhú stranu sa nevetralo príliš, teda zbytočne. Toto ľahko zvládne čidlo detekcie radónu ADS-Rn1.

Vlastnosti:

 • rozsah detekcie 0 – 1 000 Bq/m3
 • prvé výsledky za 10 minút
 • online riadenie vetrania
 • 2x nastaviteľný alarm

VIAC O ČIDLE RADÓNU
PRAKTICKÁ UKÁŽKA MERANIA: Pasívny dom stojaci v rizikovejšej oblasti

Z nižšie uvedeného grafu je zrejmé, že meranie bližšie k zemi ukazuje vyššiu koncentráciu radónu.

V podkroví sa hodnota držala okolo limitu 200 Bq/m3, zato na prízemí už limit značne presahovala a to hodnotami blízko 1 000 Bq/m3. Meraním sme zistili, že zdrojom radónu v obytných miestnostiach je malá pivnica, kde bolo nameraných takmer 4 000 Bq/m3!

Odvetrávanie tohto priestoru problém úplne vyriešilo – viď graf. A aj na prízemí boli hodnoty vyhovujúce.Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024