Znuděný pracovník na poradě - špatná kvalita vzduchu

6 negatívnych prejavov vydýchaného vzduchu

Vydýchaný vzduch je spojený s nepríjemnými pocitmi vo vnútornom prostredí. Ľudia si ich často spájajú s vysokou koncentráciou oxidu uhličitého (CO2). Ten však nie je v nízkych hodnotách sám o sebe tak zdraviu škodlivý. Spolu s koncentráciou CO2 stúpa vo vzduchu aj koncentrácia ďalších látok a práve tie sú príčinou spomínaných prejavov vydýchaného vzduchu. Oxid uhličitý totiž stúpa veľmi podobne s nimi, avšak (na rozdiel od tých ostatných látok) sa ľahko meria a je tak skvelým indikátorom kvality vnútorného vzduchu.
Prejavy vydýchaného vzduchu

 

ZLÁ KONCENTRÁCIA

Projevy vydýchaného vzduchu - ztráta koncentrace

NEEFEKTÍVNE PORADY

ÚNAVA, OSPALOSŤ

Projevy vydýchaného vzduchu - únava, ospalost
Projevy vydýchaného vzduchu - bolesti hlavy

BOLESTI HLAVY

ZLÝ SPÁNOK

Projevy vydýchaného vzduchu - špatný spánek

NEVOĽNOSŤ AŽ ZÁVRATE
Škála najzaujímavejších hodnôt CO2
Prečítajte si, čo je hlavným znečisťovateľom vnútorného prostredia:

Prejsť na článok