VOC – prchavé organické látky

VOC = Prvé písmená viacslovného názvu pochádzajúce z angl. Volatile Organic Compounds, čo znamená doslova prchavé organické látky.

Existuje veľké množstvo rôznych chemických látok, ktoré sa označujú ako prchavé organické látky – VOC. Človek uvoľňuje do okolitého vzduchu rôzne druhy VOC v procese dýchania, dýchaním pokožky, potením a pod. Ďalšími zdrojmi sú napr.: varenie, rôzne technologické procesy, spaľovanie zemného plynu, výpary z náterov, lakov, nábytku, podlahových krytín, kobercov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky atď.