CO a CO2

CO a CO2 – často zameňované pojmy

 

 

CO a CO2 sú veľmi podobné názvy a človek si ich ľahko popletie už len kvôli slangovým výrazom ako “céočko”, “céodvojka”, atď. Preto sme nižšie pripravili pár odsekov na vysvetlenie rozdielov.


CO = oxid uhoľnatý
CO2 = oxid uhličitý
Oba sú to plyny bez farby a bez zápachu a ich koncentrácia sa udáva klasicky v ppm. Rozdielne sú v tom, že zatiaľ čo oxid uhličitý (CO2) sa bežne vyskytuje v prírode, oxid uhoľnatý (CO) až tak bežný nie je.

Rozoberme si tieto dva plyny podrobnejšie.Oxid uhoľnatý (CO)

 • bezfarebný horľavý plyn bez chuti a zápachu
 • nevyskytuje sa bežne
 • priemerná koncentrácia vo vonkajšom prostredí je okolo 0,1 ppm
 • obsiahnutý vo svietiplyne, v generátorovom a vodnom plyne
 • životu nebezpečný

Príčina vzniku

Oxid uhoľnatý vzniká pri nedokonalom spaľovaní fosílnych palív a biomasy (napr. uhlí, plynu, dreva). K nedokonalému spaľovaniu dochádza pri nedostatočnom prísune vzduchu.

Život ohrozujúca koncentrácia

 • pri koncentráciách už necelých 100 ppm začínajú prvé príznaky miernej otravy ako je bolesť hlavy a závrate
 • životu nebezpečná je koncentrácia okolo 700 ppm
 • vdychnutý oxid uhoľnatý blokuje prenášanie kyslíku krvi a preto je takto veľmi nebezpečný • Oxid uhličitý (CO2)

  •  bežne sa vyskytujúci plyn v atmosfére, kde koncentrácia vo vonkajšom vzduchu je v súčasnosti ľahko cez 400 ppm (k roku 2020 je to 411 ppm)
  • vzniká ako vedľajší produkt pri metabolickej činnosti živých organizmov - dýchaním, fermentáciou (kvasením), chemickými reakciami a spaľovaním
  • doporučená hodnota vo vnútorných priestoroch je 1 000 ppm
  • život ohrozujúca koncentrácia je až okolo 80 000 ppm, čo je veľmi vysoká koncentrácia (8 %)
  • PRE ZAUJÍMAVOSŤ: vonku človek vdychuje vzduch s koncentráciou CO2 okolo 400 ppm a vydychuje vzduch s koncentráciou CO2 zhruba 100x vyššou to je 40 000 až 45 000 ppm, práve preto sa CO2 výborne hodí pre posudzovanie toho, ako je vzduch vo vnútornom priestore vydýchaný  Ale viete, že i keď sa výborne meria a používa pre posudzovanie kvality vnútorného vzduchu, nie je CO2 tým hlavným znečisťovateľom? Sú to tzv. VOC. Čo sú VOC a v akej situácii ich merať si prečítajte v nasledujúcom článku.

  Kontaktujte nás

   Registrujte sa k newsletteru tu
   „Meriame, na čom záleží“

   Pardubická 177
   537 01 Chrudim
   Czech Republic

   obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

   © Protronix s.r.o. 2024