Člověk, který drží cigaretu v restauraci a opodál sedící ženě se to nezamlouvá

Odvetrávanie cigaretového dymuIkona čidel cigaretového kouře - SMOKE (anglicky kouř)

Fajčenie v reštaurácii už je síce tabu, avšak niektoré kluby, bary a krčmy prešli do režimu “súkromný klub” a teda tu zákazníci fajčiť môžu. Akým spôsobom vetrať, aby vo fajčiarskych miestnostiach zostával čistý vzduch, ale zbytočne sa nemíňalo? Ako často by sa malo vetrať? Majitelia takýchto priestorov určite majú o čom premýšľať, zvlášť keď sa názory klientov do určitej miery líšia… V Českej republike sa už síce v reštauráciách nefajčí, avšak čo súkromné kluby, bary, krčmy? Tam je tiež potrebné vetrať.
Veľa dymu vadí i fajčiarom

Ohľadom intenzity vetrania by nefajčiari odpovedali, že by sa malo vetrať neustále. Fajčiarom trochu dymu nevadí, avšak vo chvíli, keď sa im začne zle dýchať, začnú oblaky tabakového dymu vadiť aj im. Ako teda vyriešiť to, aby sa v reštauráciách vetralo tak, aby bol zabezpečený dostatočný prísun čerstvého vzduchu, ale nevetralo sa zbytočne?

Riešením je čidlo, ktoré dokáže snímať koncentráciu látok, ktoré vznikajú pri horení cigariet.

Splodiny z pálenia cigarety

Je všeobecne známe, že pri horení cigarety vznikajú rôzne znečišťujúce látky, ktoré kouření v restaurace - ruka s cigareounie sú dobré pre ľudské zdravie. V tabakovom dyme bolo až doposiaľ takýchto chemických látok identifikovaných viac než 4 000 druhov.

Všeobecne je možné rozdeliť splodiny horiaceho tabaku na niekoľko skupín, sú to:

 • toxické plyny
 • aromatické uhľovodíky
 • alkaloidy
 • ťažké kovy
 • pevné častice.

Zaujímavé sú tie látky, ktoré možno pomocou elektronických čidiel relatívne ľahko vyhodnocovať a potom na základe toho riadiť ventilačné systémy.

Alkaloidy – zásadité organické zlúčeniny

Alkaloid = látka zo skupiny dusíkatých zásaditých látok so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus. Najdôležitejším alkaloidom, ktorý obsahuje tabakový dym je nikotín, obsah je okolo 1 až 4 mg v jednej cigarete. Po vdýchnutí cigaretového dymu sa v priebehu niekoľkých sekúnd dostáva cez krvné riečište do mozgu.

Toxické plyny

CO – Oxid uhoľnatý

Pri horení tabaku vzniká celý rad toxických plynov, z ktorých najvýznamnejším je oxid uhoľnatý – CO. Je to bezfarebný plyn bez chuti a zápachu s vysokou schopnosťou sa viazať na červené krvné farbivo (hemoglobín) viac ako 200x vyššiu schopnosť viazať sa ako u kyslíka a je tiež značne jedovatý. Zabraňuje prenosu kyslíka krvi z pľúc do tela a vyvoláva tak dusenie.

NO2 – Oxid dusičitý

Ďalším významným toxickým plynom je z hľadiska negatívneho vplyvu na človeka oxid dusičitý – NO2. Veľmi ľahko preniká z pľúc do krvi a môže spôsobovať ťažkosti hlavne deťom a citlivým jedincom napríklad trpiacim astmou. Pre nich je za bezpečnú považovaná koncentrácia oxidu dusičitého desaťkrát nižšia ako pre zdravého jedinca. Oxid dusičitý dráždi sliznice, spôsobuje pálenie očí, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy.

Formaldehyd

Ďalším toxickým plynom tabakového dymu je formaldehyd, bezfarebný plyn s prenikavým zápachom, ktorý je karcinogénny (vplyvy, ktoré svojim pôsobením môžu vyvolať rakovinu), spôsobuje podráždenie slizníc a dýchacie problémy, vyvoláva bolesti hlavy. Formaldehyd môže u vnímavých osôb spôsobovať astmatické ťažkosti, zápal priedušiek, zápaly kože a podráždenie očnej sliznice.

Aromatické uhľovodíky a ťažké kovy

Je to široká rada rôznych chemických látok ako je naftalén, fenantrén a antracén. V tabakovom dyme sa v stopovom množstve vyskytujú aj ťažké kovy. Z tých nebezpečných pre zdravie sú to najmä nikel, kadmium a arzén.

Pevné dechtové častice

Tabakový dym, ktorý sa tiahne z horiacej cigarety, sa skladá z drobných pevných častíc, ktoré sa označujú ako dechtové častice. Tie sú pri vdychovaní tabakového dymu zanášané do pľúc, až do pľúcnych mechúrikov, kde sa usadzujú a tvoria čierny povlak na pľúcnom tkanive fajčiara.
 

Čidlá cigaretového dymu ADS-SMOKE

Pre účely sledovania kvality vzduchu z hľadiska znečistenia cigaretovým dymom sú dôležité aromatické uhľovodíky oxid uhoľnatý a vodík. Tieto látky je možné indikovať pomocou citlivých polovodičových senzorov. Na účely sledovania znečistenia vzduchu v prevádzkach, kde sa fajčí, vám ponúkame čidlá ADS-SMOKE.

Tieto čidlá sú založené na elektrochemickom princípe a vykazujú vysokú citlivosť už na veľmi nízkej koncentrácii plynných znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú v cigaretovom dyme. Na prednej strane čidla je možné ovládacím kolieskom nastaviť úroveň spínania ventilácie.


Chcem si prezrieť čidlá SMOKE

 Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024