CO – Oxid uhoľnatý

Bezfarebný, jedovatý plyn bez zápachu, vytvára sa najmä pri nedokonalom spaľovaní. Pričom vystavenie aj nie príliš vysokým koncentráciám môže byť veľmi nebezpečné. Zdrojom oxidu uhoľnatého je najčastejšie nedokonalé spaľovanie, fajčenie a prevádzka motorových vozidiel.