CO2 – oxid uhličitý

CO2 – oxid uhličitý, alebo tiež starší výraz “kysličník uhličitý” je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu.

HLAVNÉ ZDROJE CO2:

  • proces dýchania – metabolické činnosti živých organizmov
  • pri procese spaľovania

Procesom dýchania dochádza k zmene časti kyslíka obsiahnutého vo vdychovanom vzduchu na oxid uhličitý. Oxid uhličitý meriame v tzv. jednotkách  ppm.

Vydychnutý vzduch dospelého človeka obsahuje priemerne okolo 35 000 až 50 000 ppm CO2. Koncentrácia vo vonkajšom vzduchu vo voľnej prírode je zhruba 400 ppm.

 

Nižšie si prezrite škálu najzaujímavejších hodnôt: