Čidlo s modulem Sigfox

Bezdrôtové cloudové riešenie – SIGFOX moduly

Už niekoľko rokov sa vo firme Protronix zaoberáme priestorovými čidlami kvality vnútorného vzduchu a ponúkame vám riešenie ako efektívne riadiť ventilačné alebo rekuperačné jednotky. Teraz môžete namerané hodnoty prenášať, ukladať a sledovať na serveri umiestnené v cloude. Môže to byť napríklad dlhodobé sledovanie koncentrácie oxidu uhličitého, relatívnej vlhkosti či teploty vnútorného vzduchu. Jedným z riešení, ktoré vám môžeme ponúknuť, sú čidlá s komunikačnými rádiovými modulmi SIGFOX.

Čidlá komunikujú v bezdrôtovej sieti vyvinuté Francúzskou firmou SIGFOX, ktorá ju spustila v roku 2012. Táto sieť umožňuje čidlám alebo ďalším IoT (= Internet of Things) zariadeniam komunikovať lacno, bezpečne a na veľké vzdialenosti pri úplne minimálnej spotrebe energie. V súčasnej dobe sieť SIGFOX pokrýva väčšinu západoeurópskych krajín a v Českej republike je viac ako 93% pokrytie.

 

Sigfox moduly implementované v čidlech kvality vzduchu a jejich funkce

Obr. 1 – princíp prenosu dát

SIGFOX základové stanice

Fungovanie snímačov Protronix s týmto modulom si môžeme predstaviť podobne ako fungovanie mobilných telefónov. Po Českej republike sú rozmiestnené tzv. SIGFOX BTS – základňové stanice, tie prijímajú dáta od čidiel a tie potom namerané informácie prenášajú do cloudu, kde sú uložené pre potreby užívateľov, viď obrázok 1. – princíp prenosu dát. Komunikácia medzi čidlom a základňovou stanicou prebieha na vzdialenosť až 50 kilometrov.

Obr. 2 – Ukážkový byt s čidlami kvality vzduchu

Zákazník si zakúpi tarifu a pomocou prihlasovacích údajov si potom prihlási svoje čidlá na stránkach Sigfoxu. Dáta sa aktualizujú každých 10 minút a tak denne čidlo vyšle až 144 správ.

Na vyžiadanie vám radi zašleme prístup do ukážkového účtu, kde si môžete prezrieť dáta a ďalšie detaily zo sledovaných bytov a kancelárií.

Vizualizácia dát

Dáta sa dajú vizualizovať pomocou aplikácie, ktorú je nutné vytvoriť a prepojiť s dátami v cloude.

Na obrázku č. 2 je uvedená ukážka z aplikácie, špeciálne vyvinutej na účely monitoringu vnútorného prostredia. Tá bola vytvorená vo VUT Brne v rámci projektu špecifického výskumu “Analýza účinnosti, metodika riadenia a energetická náročnosť systémov techniky prostredia”. Na obrázku 3 je graf priebehu koncentrácie oxidu uhličitého v čase.

Jasnou výhodou oproti iným cloudovým riešeniam je, že sa o samotný prenos nameraných dát nemusíte vôbec starať. Stačí si len zaobstarať čidlo Protronix s modulom Sigfox a žiadne ďalšie zariadenia (ako wifi, gateway, …) nie sú potrebné.

Obr. 3 – Graf sledovania koncentrácie CO2

 

V našej ponuke čidiel kvality vzduchu s modulom SIGFOX nájdete:

 

Chcete dostávať pravidelne emaily zo sveta čidiel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Kliknite tu

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024