Inteligentné systémy vetrania

Systémy núteného vetrania väčšinou pracujú na základe tzv. časovej regulácie, čo znamená, že objem vymieňaného vzduchu je závislý na časových intervaloch. V tomto prípade môže niekedy dochádzať k tomu, že vzduch sa vymieňa intenzívnejšie, než je v danej situácii potrebné. To je mínusom riadeného vetrania – dochádza k presušeniu vzduchu a tiež k plytvaniu energiami. Avšak aj toto jediné mínus je možné vyriešiť úspornejším spôsobom vetrania – vetraním riadeným skutočnou potrebou.


Hovoríte si, čo si predstaviť pod pojmom “skutočná potreba”? Jednoducho tu ide o nutné množstvo vzduchu, ktoré je potrebné do interiéru priviesť v závislosti na reálnych požiadavkách. Systémy riadené skutočnou potrebou sú v zásade dva – VaV a DCV.


DCV systém

DCV systém (z anglického Demand Controlled Ventilation) je systém spojitého riadenia ventilácie čidlami kvality vzduchu. Ich okamžitý výkon je teda závislý na aktuálnej kvalite vzduchu. DCV systém má klapky na prívodnom potrubí, ktoré sú spojito nastaviteľné. Každá klapka má opäť svoje čidlo kvality vzduchu, ktoré však svojím analógovým signálom spojito riadi potrebné množstvo prívodného vzduchu. Výhodou je konštantnejšia kvalita vnútorného vzduchu, nevýhodou sú vyššie investičné náklady na servopohony klapiek s možnosťou spojitého riadenia.


dcv

Schéma DCV systému

VAV systém

VAV je z anglickej frázy Variable Air Volume, teda vetranie s premenlivým množstvom vzduchu. Tento systém vetrania je použitý na ventiláciu kancelárskych priestorov priamo v našej spoločnosti. Ventilácia je zaistená rekuperačnou jednotkou s doskovým protiprúdovým výmenníkom a riadiacou elektronikou pochádzajúce z vlastného vývoja. Táto jednotka pracuje v režime udržiavania konštantného tlaku vo výstupnom/prívodnom potrubí do jednotlivých kancelárií.

Každá kancelária je vybavená jedným čidlom oxidu uhličitého a klapkou na potrubie. Prívodná klapka v každej kancelárii je ovládaná riadiacim servopohonom, ktorý je riadený čidlom CO2. Ak sú všetky kancelárie prázdne a je v nich nevydýchaný vzduch, tak rekuperačná jednotka pracuje na minimálny výkon, pretože všetky klapky sú zatvorené a je ľahko dosiahnutý požadovaný tlak v potrubí. Ak prídu do kancelárie ľudia, tak postupne začne stúpať koncentrácia CO2 a pri prekročení prednastavenej úrovne koncentrácie (v našom prípade 950 ppm) dá čidlo povel na otvorenie prívodnej klapky. Následkom toho poklesne tlak v prívodnom potrubí a rekuperačná jednotka potom automaticky zvýši svoj výkon (snaží sa udržať prednastavený tlak v prívodnom potrubí) a začne sa teda vetrať kancelária, ktorá má vydýchaný vzduch. Akonáhle poklesne koncentrácia CO2 pod spodnú hranicu (v našom prípade je to 800 ppm), tak sa opäť prívodná a odvodná klapka zavrie a daná kancelária sa prestane vetrať. Takto sú vetrané jednotlivé kancelárie a výkon rekuperačnej jednotky alebo požiadavka na celkové potrebné množstvo vzduchu, je odovzdávaná rekuperačnej jednotke cez aktuálny tlak v prívodnom potrubí.

Klapky v jednotlivých kanceláriách sú vybavené takým typom servopohonu, ktorý zabezpečuje len ovládanie klapiek systémom otvorené/zatvorené, neumožňuje teda spojité nastavenie polohy zatváracích klapiek.


vav

Schéma VAV systému

Úvodná regulácia systému

Pri prvom spustení systému bolo nutné vykonať nastavenie systému tak, aby každá kancelária bola vetraná dostatočným množstvom vzduchu podľa počtu osôb, ktoré v nej pracujú.

 


Zaregulovanie ventilačného systému bolo vykonané tak, že najprv boli úplne otvorené všetky klapky vo všetkých kanceláriách a u tej najvzdialenejšej bolo merané množstvo prichádzajúceho vzduchu. Potom bol postupne navyšovaný tlak v prívodnom potrubí za ventilačnou jednotkou tak, aby bol dosiahnutý potrebný prívod vzduchu do tejto najvzdialenejšej kancelárie podľa počtu osôb v nej pracujúcich.

Potom sa postupovalo smerom k ventilačnej jednotke cez každú kanceláriu tak, že bolo vždy nastavené potrebné množstvo prívodného vzduchu pomocou nastavení maximálnej otvorenej polohy prívodnej a odvodnej klapky. Maximálny uhol otvorenia prívodných a odvodných klapiek bol teda u každej kancelárie individuálne nastavený pomocou nastaviteľného koncového dorazu. Ventilačná jednotka potom bola prepnutá do normálneho prevádzkového stavu, kde bol zadaný požadovaný tlak v prívodnom potrubí práve na tú hodnotu, ktorá bola zistená pri prvotnom zregulovaní. Týmto spôsobom je zabezpečená potrebná

grafkancl (1)

zasedacka (1)

Záznam koncentrácie CO2 v zasadacej miestnosti a kancelárii, ktoré sú ventilované vyššie popísaným systémom VAV

Schéma vzduchotechnických rozvodů ve firmě Protronix

Schéma vzduchotechnických rozvodov vo firme Protronix

 

Chcete dostávať pravidelne emaily zo sveta čidiel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Kliknite tu

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024