Testovanie projektu s pražskými študentami

O2 IT Services (O2 ITS), dcérska spoločnosť O2 Slovakia, spúšťa spoločne s niekoľkými partnermi pilotný projekt Smart City “Životné prostredie – Zdravá škola” v oblasti merania kvality ovzdušia. Upozorňuje tak na problematiku optimálneho životného prostredia v školách a jeho vplyv na zdravie a pozornosť študentov a učiteľov. Projekt bol spustený vo februári roku 2017 a trval niekoľko mesiacov.

Skúšobná prevádzka sa uskutoční na Smíchovskej strednej priemyselnej škole (SSPŠ), ktorá je vďaka svojej štruktúre a umiestnení ideálna pre testovanie v náročných podmienkach mestskej zástavby a hustej cestnej premávky. Výhodou tiež je, že ide o technicky zameranú školu, ktorá chce výsledky meraní využiť v rámci odbornej výuky.

„Projektom Zdravá škola by sme radi otvorili diskusiu na tému kvalitné životné prostredie v mestách a jeho vplyv na naše zdravie. Veríme, že využívanie inovatívnych technológií môže výrazne prispieť k jeho zlepšeniu,” hovorí Václav Provazník, konateľ O2 IT Services.

„Od účasti v projekte očakávame nielen zlepšenie kvality vnútorného prostredia pre našich študentov a pracovníkov školy, ale tiež veľmi vítame možnosť zapojenia študentov do merania a pokusov. Praktické skúsenosti s novými technológiami, ktoré vďaka O2 ITS majú možnosť študenti získať, sú neoceniteľné,” hovorí Radko Sáblík, riaditeľ SSPŠ.

Ako to funguje

Predmetom pilotného projektu sú dlhodobé merania vnútorného prostredia vo vybraných učebniach a vonkajšieho prostredia za múrmi školy v smere do ulice a do vnútorného dvora. V desiatich triedach sú inštalované senzory, ktoré trvale merajú stupne znečistenia vnútorného ovzdušia prostredníctvom hodnôt koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) vo vzduchu, hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty. Súčasne sú v škole umiestnené dva senzory pre meranie stupňa znečistenia okolitého ovzdušia prostredníctvom prachových častíc.

V neposlednom rade je na niekoľkých miestach pred oknami školy meraná tiež hladina hluku. Počas pilotného projektu prebehne rad pokusov, ktorých cieľom bude overiť dopad vykonávaných testovacích opatrení na zmeny vnútorného prostredia v škole.

Jednotlivé senzory prenášajú 24 hodín denne do interného systému O2 ITS real time dáta (teplota, hodnoty CO2, vlhkosť vzduchu atď.), vďaka ktorým je možné klímu v triedach kedykoľvek sledovať. Zároveň vybraní študenti zaznamenávajú konkrétne údaje o udalostiach v triede, napr. čas alebo počet žiakov. Vďaka týmto dátam bude možné podrobne analyzovať výsledky merania a priniesť konkrétne odporúčania.

Prínosy projektu

Po skončení pilotnej prevádzky vykoná O2 IT Services spoločne s partnermi projektu analýzu, ktorá popíše závislosť medzi stupňom znečistenia vnútorného a vonkajšieho prostredia a konkrétnych situácií v škole. Súčasťou analýzy budú tiež návrhy jednotlivých krokov, ktoré by škole umožnili riadenie situácie v oblasti životného prostredia pri pobyte žiakov i učiteľov v školskej budove. Ďalším prínosom bude overenie technológie a určenie potrebného rozsahu komponentov pre chytré riadenie životného prostredia v budovách.

Partneri projektu

Projekt zahŕňa nasledujúce technologické firmy, ktoré sa venujú oblastiam životného prostredia a smart city:

PROTRONIX s.r.o. – poskytla priestorové čidlá na sledovanie kvality vzduchu v interiéri. Čidlo meria koncentráciu oxidu uhličitého (CO2) v rozsahu do 5000 ppm, teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu.

CAMEA, spol. s r.o. –  nainštalovala dve zariadenia na budovu školy v smere do ulice a do dvora pre plne automatické informatívne monitorovanie znečistenia vonkajšieho ovzdušia, čidlá merajú prachové častice a koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO) v ovzduší, vedľa základných veličín, ktorými sú teplota, vlhkosť a tlak vzduchu.

IQRF Alliance s.r.o. – prepojila jednotlivých priemyselných partnerov aj akademické inštitúcie využívajúce komunikačnú platformu IQRF. Firmy O2, Protronix a MICRORISC sú členmi IQRF Alliance.

MICRORISC s.r.o. – poskytla transceivery IQRF vytvárajúce prenosovú sústavu, ktorá zaisťuje bezdrôtový prenos senzorických dát.

Ochrana životného prostredia, s.r.o. – vykonáva akreditované merania a v rámci pilotného projektu poskytla senzor hluku, ktorý bude kontinuálne merať a zaznamenávať ekvivalentnú hladinu akustického tlaku na rôznych miestach pod oknami školy.

Viac na www.o2its.cz a www.smartcity.cz


Zdroj: 
http://ekonomika.idnes.cz/o2-meri-ve-skole-vzduch-smart-city-dlg-/ekoakcie.aspx?c=A170303_130107_ekoakcie_rny

 

Chcete dostávať pravidelne emaily zo sveta čidiel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Kliknite tu

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024