CO2 v interiéroch – reálne merania

COje bezfarebný plyn bez zápachu, približne 1,5 x ťažší ako vzduch. Jedná sa o jeden z najbežnejších znečisťovateľov vnútorného prostredia a to preto, že zdrojom tohto plynu je hlavne človek. 


Meranie koncentrácie CO2

Koncentrácia oxidu uhličitého je udávaná v ppm (z anglického Parts Per Million), čiže častica z milióna. Nameraných napr. 1 500 ppm = 1 500 častíc v ovzduší na milión ďalších. Niekedy sa udáva aj v %.

Doporučené hodnoty

Takzvané Pettenkoferovo kritérium (Pettenkofer, 1858), ktoré stanovuje maximálnu hodnotu koncentrácie CO2 vo vnútorných priestoroch, pri ktorej sa človek cíti stále komfortne, je 1 000 ppm (0,1%). Túto hodnotu prevzala aj medzinárodná spoločnosť ASHRAE – profesionálna spoločnosť s viac ako 50 tisíc členmi zaoberajúca sa odbormi stavebnej technológie a stavebnými systémami so zameraním na vykurovanie, klimatizácie a chladiarenstvo. Podporuje technické vzdelávanie, podieľa sa na certifikáciách a štandardizácii, vydáva časopis ASHRAE Journal, zverejňuje anotácie výskumných správ a informácie o konferenciách.

Hodnota koncentrácie 1 000 ppm oxidu uhličitého v interiéri je teda hornou hranicou pre kvalitný vnútorný vzduch v USA. Pri vyššej koncentrácii dochádza zvyčajne k únave, nesústredenosti osôb, ktoré sa tu zdržiavajú, v horšom prípade vás môže aj bolieť hlava alebo môžete mať závraty. Vzduch s koncentráciou oxidu uhličitého nad 1 500 ppm (= hraničná hodnota v ČR) v interiéri je považovaný za vydýchaný vzduch.

Aj keď bezpečná hranica koncentrácie oxidu uhličitého, ktorá nespôsobuje človeku vážne zdravotné riziká je 5 000 ppm, je dôležité udržiavať koncentráciu CO2 pod jednou tisíckou ppm.


Konkrétne merania

Pre zistenie skutočných hodnôt koncentrácie CO2 v miestach, kde ľudia trávia väčšinu času, naša firma umiestnila senzory kvality vzduchu do dvoch tried materskej školy, do triedy základnej školy a do dvoch kancelárií.

Materská škola

Jednalo sa o merania v dvoch triedach o rovnakej veľkosti 8 x 7 m, v nich sa zdržiavala skupina cca 24 detí a učiteľky. Pretože rozlohou sa jednalo o relatívne veľké miestnosti, kde sa zdržiavali deti, ktoré produkujú nižšie množstvo CO2, v miestnostiach sa dosť vetralo a navyše sa deti aj často zdržiavali mimo tieto miestnosti (dopoludňajšia prechádzka, obed a spánok po obede), hodnota CO2 len zriedka prekročila hranicu 2 000 ppm. Napriek tomu hodnoty často prekračovali 1 500 ppm – nariadenú hodnotu, pri ktorej sa musí vetrať v ČR.

grafskolka

Obrázok 1: Meranie v škôlke (veľký prepad = víkend, menšie prepady = noc, poklesy CO2 cez deň = vychádzky, obed,…)


Základná škola

Meranie na základnej škole prebiehalo v 1. triede (tzn. vek detí 6-7 rokov) v triede s veľkosťou 8,5 x 9 m. Trieda teda bola väčšia ako v materskej škole, detí tam bolo cca 26 a to iba s malými prestávkami , kedy sa táto trieda nestihla vyvetrať na únosnú koncentráciu CO2. Hodnoty cez deň teda bežne prekračovali koncentráciu 2 000 ppm a niekoľkokrát dosiahli nad hodnotu 3 000 ppm. Táto skutočnosť môže vysvetliť aj častú únavu a nepozornosť detí pri výučbe.

"Obrázek

Obrázok 2: Meranie v škole (veľký prepad = víkend, menšie prepady = noc, poklesy CO2 cez deň = vychádzky, obed,…)


Kancelária

Merané hodnoty v kancelárii boli zo všetkých meraní najnižšie. Táto skutočnosť je daná ventilačným systémom, ktorý je zavedený vo firme. Okrem toho tiež relatívne veľkú miestnosť (6 x 7,5 m) s vysokými stropmi a nízkym počtom pracovníkov v miestnosti.

grafkancl

Obrázok 3: Meranie v kancelárii

 

Chcete dostávať pravidelne emaily zo sveta čidiel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Kliknite tu

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024