Kúpte si domov čidlá

Pretože ľudia v súčasnosti trávia veľkú časť svojho času v budovách, je kladený veľký dôraz na kvalitu vnútorného vzduchu. Najčastejšie sú pre zaistenie vetrania využívané ventilačné systémy, ktoré privádzajú do interiérov vonkajší vzduch a zaisťujú odsávanie vnútorného vydýchaného vzduchu s vysokou vlhkosťou, zápachy a výpary. Väčšina ventilačných systémov však pracuje na základe časového riadenia. To znamená, že ventilácia je nastavená na určitý konštantný výkon. Jedná sa o vetranie s výmenou daného množstva kubických metrov vzduchu za hodinu, nezávisle od aktuálneho počtu ľudí vo vetranom priestore. Jednoducho povedané – v niektorých prípadoch sa vetrá nedostatočne, a naopak inokedy sa ventiluje, aj keď to nie je vôbec potrebné. Z energetického a ekonomického hľadiska ide o veľmi neúsporné riešenie.

Ventilačné systémy využívajú z dôvodu energetických úspor tzv. recirkuláciu, kedy sa značná časť vnútorného vzduchu mieša s vonkajším a ten sa potom dohrieva alebo ochladzuje. Výsledkom je nedostatočná kvalita vnútorného vzduchu.


Účinné riešenie

Nevyhnutnou súčasťou všetkých verejných budov najmä vo vyspelých západných krajinách (napr. vo Francúzsku je regulácia daná zákonom) sú čidlá kvality vzduchu, ktoré sa hojne využívajú aj v domácnostiach. Najčastejšími dôvodmi pre ich využitie sú energetické a ekonomické výhody – čidlá precízne regulujú vetranie, čo je veľkou výhodou vo verejných budovách s premenlivým počtom ľudí vnútri. Slúžia ďalej na detekciu dymu z cigariet, kuchynských výparov v reštauračných zariadeniach a využívajú sa vo výrobných procesoch.

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024