Spící unavený student ve škole, kde se špatně větrá

Meranie v pražskej škole nedopadlo najlepšie

V dnešnej dobe, keď nechceme, aby nám utekalo z domu teplo, si utesníme dvere a okná a zabránime tak zbytočnému úniku tepla a peňazí. Ovšem čerstvý vzduch je pre zdravý spokojný život tiež veľmi dôležitý. Veľkým súčasným problémom v oblasti kvality vnútorného vzduchu sú práve školy, a preto sme sa aktívne zapojili spoločne s ďalšími partnermi do projektu O2.

Projekt Smart City „Životné prostredie – zdravá škola“

Vybraná školní budova do projektu Zdravá škola

Pražská smíchovská škola

Cieľom bolo monitorovať kvalitu vnútorného vzduchu a posúdiť jeho vplyv na zdravie a pozornosť študentov a učiteľov.

Smíchovská stredná priemyselná škola, ktorá na projekt poskytla svoje priestory, stojí v hustej mestskej zástavbe a je tak ideálnym skúšobným prostredím

.

Aké sú výsledky?

Najprv prebehli prvotné merania. Čidlá kvality vzduchu boli umiestnené do desiatich vybraných najviac zaťažených učební, kde sa nepretržite sledovala kvalita vnútorného vzduchu a namerané dáta čidlá prenášali po rádiovej sieti do cloudového serveru O2.

Graf nejvyšších naměřených hodnot

Vďaka tomu tak bolo možné trvalo sledovať aktuálny stav prostredia v triedach.

V uvedenom grafe sú zobrazené namerané hodnoty v jednej triede vo vybranom týždni. Podľa vyhlášky Ministerstva pre miestny rozvoj nesmie byť v pobytových miestnostiach prekročená hodnota CO2 1 500 ppm (parts per million). Z grafu je zrejmé, že hodnoty koncentrácie CO2 v danom týždni každý vyučovací deň túto hranicu výrazne presiahli.  

Zistené informácie použijú i študenti

Informácie z projektu sú dôležitým prostriedkom pre analýzu s cieľom nájsť optimálne riešenie pre trvalé zvýšenie kvality vnútorného prostredia v školách a nielen tam. Výskum a výsledky tohto pilotného projektu využije škola taktiež v rámci odbornej výuky.

 

 

Chcete dostávať pravidelne emaily zo sveta čidiel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Kliknite tu

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024