Zlý vzduch na pražskom výstavisku

Koncentrácia CO2, ktorá bola meraná na stánku našej firmy po celú dobu trvania veľtrhu bola pomerne vysoká. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o najmodernejšiu výstavnú halu v Prahe, by sme mohli očakávať, že vetranie bude vyriešené uspokojivejšie.

V stredu 21. 11., kedy bola návštevnosť najvyššia, hodnoty presiahli 1700 ppm, čo pri maximálnej odporúčanej hranici 1000 ppm je už alarmujúca hodnota. Hodnoty CO2 boli merané dataloggerom, ktorý namerané dáta vyhodnocuje do grafov a tabuliek v počítači, ale pre sledovanie a riadené vetranie by boli postačujúce aj úplne základné produkty, ktoré merajú CO2.


grafVystava

Chcete dostávať pravidelne emaily zo sveta čidiel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Kliknite tu