24.11.2020

Čo je to kvalita vzduchu a ako s tým súvisia pojmy VOC a TVOC

Čo je to kvalita vzduchu a ako s tým súvisia pojmy VOC a TVOC Pojem “VOC” čiže prchavé organické látky vznikol z anglických slov Volatile Organic […]
3.2.2020

CO2 nie je hlavným znečisťovateľom vzduchu

Čo sú hlavné znečisťujúce látky vnútorného vzduchu? CO2 ako dobrý ukazovateľ znečistenia vzduchu Pri pobyte osôb v uzavretom priestore bez zodpovedajúceho vetrania stúpa obsah škodlivín vo […]
12.2.2016

Merať CO2 často nestačí

Kvalita vnitřního vzduchu se v dnešní době, pokud vůbec, posuzuje podle teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého (CO2). V častých případech si ale lidé stěžují na kvalitu vzduchu, i když všechny tyto ukazatele vykazují optimální úrovně. Jaké látky tedy dále znehodnocují kvality vzduchu?