měření co2 - mladá rodina v obývacím pokoji

Merať CO2 často nestačí

 

Kvalita vnútorného vzduchu sa v dnešnej dobe posudzuje podľa teploty, vlhkosti a hlavne podľa koncentrácie oxidu uhličitého (CO2). Často sa však ľudia sťažujú na kvalitu vzduchu, aj keď všetky tieto ukazovatele vykazujú optimálnu úroveň. Je to z toho dôvodu, že komfort ľudí vo vnútornom prostredí znižuje nielen napr. vysoká koncentrácia CO2, avšak tiež rôzne zápachy, výpary atď. Väčšina týchto látok, ktoré vnímame čuchom (aj tie, ktoré nie sme schopní rozoznať), patria do skupiny tzv. prchavých organických látok.
VOC – prchavé organické látky

Prchavé organické látky alebo VOC (z anglického Volatile Organic Componds), sú chemické látky, ktoré sa uvoľňujú v podobe plynov z pevných látok alebo kvapalín a ľahko sa odparujú do vzduchu pri izbovej teplote. Koncentrácia týchto látok môže byť až 100x vyššia v interiéri ako vonku.

Mnoho výrobkov, ktoré používame, alebo sme im vystavení každý deň, vypúšťajú VOC do vzduchu. Môžu to byť napríklad rôzne čistiace prostriedky, výpary pri vyprážaní a varení, parfumy, výpary z náterov a nábytku atď.  Zatiaľ čo všetky VOC majú potenciál byť škodlivé, existuje niekoľko VOC, ktoré môžu byť obzvlášť nebezpečné, a napriek tomu sú emitované z radu výrobkov v našich domovoch – napríklad formaldehyd, benzén a fenol. Dokonca aj mierne zvýšené hladiny vzdušných chemikálií môžu spôsobovať zdravotné problémy pre ľudí, najmä malé deti, starších ľudí, tehotné ženy, a tých, ktorí trpia alergiami a astmou.

Meranie CO2 vs. meranie VOC

Ventilácia podľa koncentrácie oxidu uhličitého má dôležitú úlohu v riadení moderných ventilačných systémov. Tento plyn, ako už bolo spomenuté, nie je jediná (ani najškodlivejšia) látka vo vnútornom prostredí. Samotný oxid uhličitý nie je v malých koncentráciách človeku nijako nebezpečný, výborne sa však meria a pri znečistení priestoru ľuďmi stúpa jeho koncentrácia porovnateľne s koncentráciou ostatných látok – preto bol zvolený ako spoľahlivý ukazovateľ pre posúdenie kvality vzduchu.

Reálne merania ukazujú, že zvýšená koncentrácia škodlivín vo vzduchu ešte nemusí nutne znamenať zvýšenú koncentráciu CO2 a predsa vzduch obsahuje veľa zdraviu škodlivých látok. Logicky by potom mal ventilačný systém reagovať aj na túto situáciu a nielen na koncentráciu CO2.
Čidlá pre sledovanie kvality vnútorného vzduchu

Pre meranie kvality vzduchu nielen na základe CO2 sa v poslednej dobe stále častejšie využívajú “senzory kvality vzduchu”, čo sú všeobecne nazvané čidlá prchavých organických látok. U týchto čidiel sa uvádza, že ich meranie sa blíži ľudskému vnímaniu pachov. Okrem toho čidlá rozpoznávajú aj látky, ktoré ľudia čuchom nezaznamenajú.

Široký rozsah detekovateľných plynov umožňuje sledovať rôzne koncentrácie plynov, čo zjednodušuje monitorovanie kvality vzduchu. Detekovaná koncentrácia sa pohybuje od jednotiek ppm až po tisíce ppm. Tieto vlastnosti predurčujú tieto čidlá pre použitie do nenáročných priestorov, ako sú domácnosti, spoločenské priestory, školy, telocvične, atď.

CO2

VOC

Školy

x

Spoločenské priestory

x

Kancelárie

x

Obytné priestory

x

x

Šatne

x

Jedálne

x

Kuchyne

x

Telocvične, fitcentrá

x
Pozrite sa na senzory VOC v našej ponukeKontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024