Neustále zapnuté topení a nad ním otevřené okno, protože je v místnosti nedýchatelno! Nebo zavřené okno, aby se netopilo zbytečně, ale vzduch takový, že se v místnosti nedá být delší dobu. Znáte tyto situace? A víte, co je to chytré větrání?

Úspora peňazí vďaka chytrému vetraniu

Dostatočný prísun čerstvého vzduchu je nevyhnutná podmienka pre život. Ak človek nemá prísun vzduchu vôbec, po niekoľkých málo minútach stráca vedomie a následne zomiera. Túto skutočnosť si uvedomuje každý, ale uvedomujú si všetci aj následky dlhodobého dýchania nekvalitného vzduchu?


90 % času sme zatvorení niekde vo vnútri

Vydýchaný vzduch spôsobuje únavu a otupenosť, ktorá prirodzene znižuje výkonnosť a schopnosť koncentrácie. Napriek tomu väčšina ľudí v prostredí, v ktorom je práve takýto vzduch, trávia väčšinu svojho času. Deti sú pol dňa zatvorené v školách, kde sa hodnoty CO2 pohybujú často až v rizikových hodnotách, dospelí v práci, kde väčšinou sedia v uzavretých kanceláriách s ďalšími kolegami. Počas dňa, ak sa v týchto miestnostiach nevetrá, dochádza k rapídnemu zhoršovaniu kvality vzduchu. Doma ľudia občas vyvetrajú cez deň, ale na noc – a to hlavne v zime – okná zatvárajú a ráno sa budia unavení a s bolesťou hlavy. A to opäť vďaka vydýchanému vzduchu.

Nútené vetranie

Riešením by bolo pravidelné vetranie – raz za hodinu na chvíľu otvoriť okno. Cez deň, ak na to nebudete zabúdať, sa toto dá plniť, ale už ťažko v noci. Potom je vhodné využiť oveľa jednoduchšie riešenie – systém núteného alebo kombinovaného priameho vetrania.

Systémy núteného vetrania poväčšinou pracujú na základe tzv. časovej regulácie, čo znamená, že objem vymieňaného vzduchu je závislý na časových intervaloch. V tomto prípade môže niekedy dochádzať k tomu, že vzduch sa vymieňa intenzívnejšie, než je v danej situácii potrebné. To je mínusom riadeného vetrania – dochádza k presušovaniu vzduchu a tiež k plytvaniu energiami, ak sa vzduch vymieňa častejšie, než je nutné. Avšak aj toto jediné mínus je možné vyriešiť úspornejším spôsobom vetrania – vetraním riadeným skutočnou potrebou.


Vetranie riadené skutočnou potrebou

Zaujímavým riešením, ktoré u nás zatiaľ nie je toľko obvyklé, je systém vetrania, ktoré je riadené skutočnou potrebou. Hovoríte si, čo si predstaviť pod pojmom “skutočná potreba”? Jednoducho tu ide o nutné množstvo vzduchu, ktoré je potrebné do interiéru priviesť v závislosti na reálnych požiadavkách. Vnútri vetraného priestoru sú inštalované čidlá, ktoré monitorujú kvalitu vnútorného vzduchu. Na základe týchto hodnôt je potom vetrací systém riadený tak, aby bol dovnútra privádzaný dostatok čerstvého vzduchu.


Kvalitu vzduchu zistia čidlá koncentrácie CO2

Predstava priestoru vetraného bez zásahu človeka a ešte navyše podľa reálnych potrieb je viac než lákavá. Čo vám teda takýto systém vetrania môže ponúknuť?

Čerstvý vzduch v exteriéri obsahuje približne 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% vodných pár, 0,04 % oxidu uhličitého, zbytok tvoria vzácne plyny a ďalšie zložky. V interiéri sa vďaka pobytu osôb a iných dejov zvyšuje práve hladina oxidu uhličitého. Preto je oxid uhličitý pri zisťovaní kvality vnútorného vzduchu vhodným indikátorom – hlavne preto, že zohľadňuje počet osôb.

Priestor, kde nie je vysoká koncentrácia CO2

Okrem hladiny oxidu uhličitého v miestnosti ale ovplyvňuje kvalitu vzduchu aj množstvo baktérií, amoniaku a ďalších znečisťujúcich látok. Preto boli vyvinuté aj ďalšie typy čidiel, ktoré sú určené pre rôzne priestory s rôznymi zdrojmi znečistenia vzduchu. Jedná sa o čidlá VOC (prchavých organických látok), ktoré sa používajú predovšetkým v kuchyniach, toaletách, šatniach, …

Ďalším typom čidiel sú potom čidlá SMOKE – čidlá dymu, čo sú širokospektrálne čidlá, ktoré okrem iného dokážu merať koncentráciu vodíka, ktorý je základnou zložkou cigaretového dymu. Dokážu vyhodnotiť, ako moc je v miestnostiach “nafajčené” a podľa tejto hodnoty je možné potom opäť optimálne vetrať.


Chytré vetranie = energetické úspory

Energetické úspory  sú dosiahnuté vďaka tomu, že oproti vetraciemu systému, ktorý funguje na základe časovej regulácie, sa tento typ vetrania riadi podľa aktuálnej potreby. Vetranie teda beží len vtedy, keď je naozaj potrebné ventilovať, a to navyše na optimálny výkon daný aktuálnou úrovňou znečistenia vzduchu.

 

Kde všade môže tento systém vetrania nájsť svoje uplatnenie?

Na prvom mieste menujme administratívne budovy, školy a ďalšie budovy, kde sa počet ľudí v čase mení. Je však tento typ vetrania vhodný aj do rodinného domu? Odpoveď je jasne kladná. Výhodou je napríklad to, že u ventilácie s rekuperáciou nehrozí riziko zbytočného vysušovania objektu v zimnom období.


Ako na chytré vetranie, ak nemáte ventiláciu či rekuperáciu?

V takom prípade je na mieste odporučiť vetranie v pravidelnejších intervaloch na niekoľko minút. Do úvahy sa musí vziať aj počet ľudí v miestnosti. Ďalej by bolo vhodné, strážiť aj optimálnu teplotu. Všetky tieto parametre za Vás opäť môže strážiť čidlo kvality vzduchu. Prenosné čidlo ZG106 dokáže monitorovať teplotu, koncentráciu CO2 a pri prekročení hodnôt, nastavených užívateľom, na to upozorní akustickým či vizuálnym signálom.

 

Prezrite si čidlá kvality vzduchu

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024