Kombinované čidlá

Kombinované čidlá sú určené na meranie kvality vzduchu v interiéroch, kde umožňujú merať niekoľko fyzikálnych veličín súčasne. Podľa nameraných hodnôt sledovaných veličín je potom možné riadiť ventilačné jednotky.

Prednosťou kombinovaných čidiel kvality vzduchu je veľmi jednoduchá a ekonomicky nenáročná inštalácia vo vzduchotechnických rozvodoch.

Kombinované čidlá súčasne merajú koncentráciu oxidu uhličitého, prchavých organických látok (VOC), relatívnu vlhkosť a teplotu okolitého vzduchu, a to v rôznych kombináciách. Jedným čidlom možno komplexnejšie zistiť stav kvality vzduchu v interiéroch. Výhodou kombinovaných čidiel je teda zníženie počtu technických prvkov v aplikáciách, čo zodpovedá aj požiadavkám architektov.


Kombinované čidlá súčasne ponúkame vo variantách:

 

CO2 + RH + T

 

RH + T

 

VOC + RH + T