RH – Relatívna vlhkosť

Relatívna vlhkosť vzduchu je pomer medzi množstvom vodných pár obsiahnutých vo vzduchu a najväčším možným množstvom vodných pár pri danej teplote. Relatívna vlhkosť sa vypočíta ako podiel aktuálnej absolútnej vlhkosti vzduchu ku najväčšej možnej absolútnej vlhkosti vzduchu pri danej teplote. Vyjadruje sa v percentách.

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024