TVOC – Total VOC

TVOC – pochádza z prvých písmen angl. názvu Total Volatile Organic Compounds, čo označuje celkovú sumu, čiže úhrn všetkých prchavých organických látok. Pojem TVOC predstavuje široké spektrum rôznych organických látok, často chemicky veľmi podobných a teda aj ťažko rozlíšiteľných. To bolo dôvodom vzniku niekoľko rôznych štandardov TVOC.