Vlhkost vzduchu

Absolútna vlhkosť vzduchu

Voda sa do svojho okolia nemôže vyparovať neustále. V závislosti na teplote vzduchu je potom stanovená maximálna vlhkosť - tomu sa hovorí ABSOLÚTNA VLHKOSŤ VZDUCHU = maximálna možná hmotnosť vodnej pary v jednotke objemu vzduchu. Jednotkou absolútnej vlhkosti vzduchu je kg/m3.

Ideálnym riešením pre odvetrávanie vlhkosti z vnútorných priestorov sú čidlá vlhkosti. Snímač zistí danú vlhkosť v priestore a na základe nameraných dát efektívne riadi odvetrávanie.