ASHRAE

ASHRAE - názov vytvorený z počiatočných písmeniek anglických slov " the American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers ". Čo je nezisková organizácia odborníkov pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu, ktorá vytvára a vydáva štandardy v tejto oblasti. Je to medzinárodná organizácia s viac ako 50 000 členmi.