H2CO- Formaldehyd

Bezfarebný plyn s prenikavým zápachom. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní materiálov s obsahom uhlíka. Nachádza sa vo výfukových plynoch automobilov alebo napríklad v tabakovom dyme. Nachádza sa aj v atmosfére, kde vzniká pôsobením slnečného žiarenia a kyslíka na uhľovodíky obsiahnuté v atmosfére. Často sa uvoľňuje z bytových materiálov ako je drevo, drevoštiepkové dosky, nábytok, koberce, obkladový materiál a pod ..

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024