H2CO- Formaldehyd

Bezfarebný plyn s prenikavým zápachom. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní materiálov s obsahom uhlíka. Nachádza sa vo výfukových plynoch automobilov alebo napríklad v tabakovom dyme. Nachádza sa aj v atmosfére, kde vzniká pôsobením slnečného žiarenia a kyslíka na uhľovodíky obsiahnuté v atmosfére. Často sa uvoľňuje z bytových materiálov ako je drevo, drevoštiepkové dosky, nábytok, koberce, obkladový materiál a pod ..