HVAC – Heating, Ventilating, and Air Conditioning

Prvé písmená výrazu pochádzajúceho z angličtiny: Heating, Ventilating, and Air Conditioning – kúrenie, ventilácia a úprava vzduchu. Označujú sa tak ventilačné zariadenia a systémy, ktoré majú za úlohu nejakým spôsobom pozitívne ovplyvňovať kvalitu vnútorného vzduchu.