NFC – Near Field Communication

Prvé písmená anglických slov Near Field Communication, čiže komunikácia na krátku vzdialenosť – spravidla do 10 cm. Táto komunikácia prebieha bezdrôtovo a využíva sa napríklad pri bezkontaktnej platbe platobnou kartou alebo telefónom, prípadne na prenos informácií. V našom prípade pre vyčítanie nameraných dát z čidla kvality vnútorného vzduchu a prenos do našej aplikácie.

Prezrite si čidlo s komunikáciou NFC a vlastnou aplikáciou pre jednoduché vyhodnotenie nameraných dát – koncentrácie oxidu uhličitého, vlhkosti a teploty vo vnútornom prostredí.