NL, NLII

Písmenami NLII označujeme novú radu čidiel kvality vzduchu. Sú to prvé písmená anglického názvu New Line II = Nová rada II.

 

Čidlo radu NLII Čidlo radu NL