PMx

prachové částice PMx

Z anglického Particulate Matters, čiže vzduchom roznášané častice, je zmes pevných častíc a tekutých kvapiek vo vzduchu. Niektoré častice, ako je prach, hlina, sadze alebo dym, sú natoľko veľké alebo tmavé, že ich môžeme uvidieť voľným okom. Ostatné sú tak malé, že ich môžeme vidieť iba pod mikroskopom. Označujú sa písmenami PMX, pričom x udáva maximálny priemer sledovaných častíc v mikrometroch.

PM10

= Vzduchom roznášané častice s priemerom 10 μ (mikrometrov) a menej.

PM2,5

= Jemné vzduchom roznášané častice, ktorých priemer je 2,5 μ (mikrometra) a menšie.

Ľudský vlas má v priemere 70 μ, teda častica PM2,5 je zhruba 30x menšia

x

= veľkosť meraných častíc