Radón

Radón je bezfarebný rádioaktívny plyn bez chuti a zápachu, vznikajúci pri rozpade uránu. Môže sa nachádzať v podloží budov prípadne v niektorých stavebných materiáloch budov. Je to plyn ťažší ako vzduch a má teda snahu sa zhromažďovať pri zemi. Má tendenciu prenikať z podzemia do vnútorných priestorov budov a je na základe vedeckých prieskumov braný ako veľmi vážny karcinogén, teda predstavuje veľmi rizikový faktor pre zdravie človeka.

V čom sa radón meria?

Jednotkou radónu je Becquerel (Bq) – jednotka používaná pre vyjadrovanie rádioaktivity. Vzťahuje sa na množstvo žiarenia, ktoré sa uvoľňuje pri rozpade rádioaktívnych materiálov, ako je napríklad Urán, kedy pri rozpade nestabilného atómu dôjde k uvoľneniu energie rádioaktívneho žiarenia. Becquerel vyjadruje jeden rádioaktívny rozpad za jednu sekundu.

Bq/m3

V týchto jednotkách sa vyjadruje objemová aktivita rádioaktívneho rozpadu za jednotku času.

 1 Bq/m3 vyjadruje objemovú aktivitu kedy dochádza za jednu sekundu v objeme 1 meter kubický k jednej rádioaktívnej premene.

 

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024