Rosný bod

Udáva sa spravidla teplota rosného bodu. Je to teplota, na ktorú by bolo nutné pri stálom tlaku ochladiť vzduch, aby vodná para obsiahnutá vo vzduchu sa stala takzvanou sýtou vodnou parou. Sýta vodná para pri ďalšom znižovaní teploty vzduchu kvapalnie – vzniká rosa.