THI – Temeprature Humidity Index

Z anglického Temperature Humidity Index” a je to vlastne číselné vyjadrenie pocitu pohody alebo nepohody závislého na kombinácii aktuálnej teploty a vlhkosti vzduchu. Index sa používa na hodnotenie kvality prostredia pre ľudí a zvieratá.