Umweltbundesamt – UBA

UBA je nemecká agentúra pre životné prostredie a jej poslaním je zabezpečovať ľuďom zdravé životné prostredie s čistým vzduchom a vodou v čo najväčšej miere bez znečisťujúcich látok.