VAV systém - Variable Air Volume

VAV - Variable Air Volume pochádza z angličtiny a doslova znamená premenný objem vzduchu. Je druh riadenia vetrania, kúrenia a klimatizácie, kedy sa vetrá s premenlivým množstvom vzduchu. Systémy VAV menia prietok vzduchu pri jeho konštantnej teplote.

Aké sú 3 dôvody, prečo používať čidlá kvality vzduchu?