VR – Ventilačný pomer ( VR – Ventilation Rate )

Udáva výkon ventilácie vyjadrený množstvom vzduchu, ktorý sa vymení v uzavretom priestore za jednotku času v pomere na jednu osobu. VR pochádza z prvých písmen anglických slov Ventilation Rate, teda ventilačný pomer.

Obvyklé jednotky:
m3/h – kubické metre za hodinu na osobu
CFM/p – kubické stopy za minútu na osobu
LPS – litre za sekundu na osobu