DCV – Demand Control Ventilation

Z anglických slov: Demand Control Ventilation. Takto sa označujú systémy ventilácie, ktorých okamžitý výkon je závislý na aktuálnej kvalite vnútorného vzduchu. Tým dochádza k zvýšeniu vnútorného komfortu a pohody a k výrazným úsporám energie a nákladov na prevádzku budov.