eCO2

eCO2 je označenie pre takzvanú odhadovanú koncentráciu CO2 – z anglického označenia estimated CO2, niekedy označované aj ako ekvivalent CO2.

Je to teda určitý odhad koncentrácie oxidu uhličitého vydaný na základe zistenej koncentrácie TVOC.

Tento odhad je založený na predpoklade, že produkcia TVOC v procese dýchania je úmerná produkcii CO2. Toto samozrejme platí tam, kde prevládajúcim zdrojom znečistenia vzduchu sú ľudia. Výstup čidla VOC v hodnotách eCO2 sa pohybuje v rozsahu 400 – 2 000 ppm, teda rovnako ako signál zo štandardného čidla oxidu uhličitého.