ADS - Analógové a digitálne čidlá

ADS je označenie pre staršiu radu čidiel. Sú to prvé písmená anglického názvu Analog and Digital Sensor = analógový a digitálny senzor. Toto označenie používame pre strašiu radu priestorových čidiel s otočným kolieskom pre nastavenie ideálnej úrovne spínania ventilácie a pre kanálové čidlá od merania CO2, po vlhkosť, cigaretový dym, a prchavé organické látky VOC.