IAQ – Indoor Air Quality

Prvé písmená anglického názvu: Indoor Air Quality, teda kvalita vnútorného vzduchu.

IAQ sa týka kvality vnútorného vzduchu v budovách, ktorý môže byť znečistený a môže ovplyvňovať zdravie a pohodlie obyvateľov. Zahŕňa v sebe celú šírku možných znečistení vzduchu počnúc mikrobiologickým znečistením, rôzne alergény a chemické znečistenie (VOC, Radon, CO, CO2 ). Podľa posledných štúdií sa ukazuje, že kvalita vnútorného vzduchu predstavuje často väčšie zdravotné riziko ako kvalita vonkajšieho vzduchu.

Nie nadarmo sa súčasnej generácii hovorí tzv. Indoor generation, teda generácia, ktorá má pobyt viac ako 90% svojho času vnútri.